PROGRAM VÍKENDOVÝCH A PRÁZDNINOVÝCH AKTIVÍT CVČ V ŠK.ROKU 2017/2018

Príchod, registrácia pri víkendových akciách Je do 19:00 hod. Víkend trvá do nedele obeda, POZOR autobus z J. Voli v nedeľu nejde.  

Cena víkendu: pre člena CVČ je 12 €

                          pre nečlena CVČ /do 19 rokov/ 17 €

                          pre   ostatných  24,70 

 Platí sa na mieste

 V piatok Večera nie je!

 Prihlásiť sa môžeš na e-mailovej adrese skolacentrum@centrum.sk   

 Alebo na tel. č.: 057/44 902 90,   44 907 61   

Pri prihlasovaní prosím udávajte svoju farnosť a vek 

Plán víkendových a prázdninových aktivít CVČ v Juskovej Voli na šk. rok 2017/2018

 

2017


September

29.-01.okt.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

Október

06.-08.      Kurz FILIP.  Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie). 

20.-22.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

November

03.-05.         Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Stropkov, Giraltovce, Svidník (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov)     

10.-12.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

December

01.-03.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

08.-10          Kurz FILIP . Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).    

 

15.-17.    AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka (Vianočná)


2018


Január

02.-05.         ZIMNÝ DETSKÝ TÁBOR  - štvordňový  pobytový tábor pre deti od 9 do 15 rokov.

 

13.- 14.        Ples animátorov

 

19.-21.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

26.-28.      Život v Kristovi  Už si sa rozhodol kráčať za Ježišom a byť Jeho učeníkom a chceš vedieť viac o krokoch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme sa zaoberať témami ako je modlitba, ako a prečo čítať Božie Slovo, ako byť vedený Svätým Duchom... Zvlášť odporúčame tým, čo absolvovali kurz FILIP ako následnú formáciu.  /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).

 

Február

 

09.-11.   Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Vranov nad Topľou, Vranov - Čemerné, Bardejov, Bardejov- Hrabské (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

16.-18.    AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka 

 

23.-25.      EVANJELIZÁCIA V BOŽEJ MOCI - Ak túžiš, aby ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží na srdci spása ľudí a chcel by si sa dozvedieť viac o tom ako Ježiša ohlásiť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živote, príď. Keďže evanjelizácia nie je len odovzdávanie informácií, ale ako Božie Slovo hovorí v Rim 1,16 "evanjelium je Božou mocou na spásu" budeme sa modliť, aby ťa Duch Svätý vystrojil svojou mocou do tejto služby./Mgr. Peter Lipták & o. Slavomír Palfi/   

 

25.-01. Mar.  JARNÝ DETSKÝ TÁBOR  - päťdňový  pobytový tábor pre deti od 9 do 14 rokov

 

Marec       

 

02.-04.     Kurz FILIP. Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie). 

 

09.-11.   Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Sabinov, Prešov, Hanušovce (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

 

16.-18.     AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka


23.-25.      Kvetný víkend v Bárke a stretnutie s o. arcibiskupom v Prešove – duchovno formačný pobytový víkend 


Apríl

 

06.-08.     Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu   Humenné, Stará Ľubovňa, S.ľubovňa - Orlov  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

Zbav nás Zlého 

(o. Jozef Maretta)  Nechceme robiť reklamu Zlemu , ale objaviť jeho taktiku boja . Poukazať na najčastejšie ponuky kuchyne Zleho . Nazrieť na jeho päťstupnovu prevodovku motora ,ktory nas ma zapriahnuť na jazdu večnej smrti. A ponuknuť vitazstvo Ježiša Krista z Jeho zachranou a sprevadzanim na ceste večnej radosti a pokoja.   Zámerom kurzu je poukázať na najčastejšie ponuky Zlého. A ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista z Jeho záchranou a sprevádzaním na ceste večnej radosti a pokoja. (veková kategória účastníkov je od 14 rokov).

 13.-15.     AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

  

 

27.-29     Kurz FILIP. Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).   

 


Máj

 


11.-13.    AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

25.-27.     Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu   Snina, Medzilaborce  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).       

 


 Jún


01.-03.       Víťazstvo v Kristovi  - Ježiš svojím učeníkom povedal: "Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet" (Jn 16,33). Áno, skutočne život je plný výziev, bojov a niekedy aj súžení, ale vďaka Kristovi môžeme v tomto všetkom obstáť a dokonca víťaziť ako povedal apoštol Pavol: "Vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi" (2Kor 2,14). Ak chceš začať žit takýto víťazný život, príď. /Mgr. Peter Lipták & špeciálny hosť/


08.-10.       AŠAD  - archieparchiálna škola animátora a dobrovoľníka

22.-24.   Príprava dobrovoľníkov na Letné stretnutia J. Voľa 2018 – pracovno - formačno -duchovné sústredenie animátorov a zodpovedných za jednotlivé turnusy Letných stretnutí mládeže Juskova Voľa 2018. 

29.-01.  júl.  BÁRKAFEST  2018   gospelový festival 


Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2018


1. turnus: 08.07. – 13.07. 2018   (9 - 11 r)           

2. turnus: 15.07. – 20.07. 2018   (15 a viac )                                                                              
3. turnus: 22.07. – 27.07. 2018   (12-14 r.)

4. turnus: 29.07. – 03.08. 2018   (09 - 11 r)
5.
 turnus: 12.08. – 17.08. 2018   (12 - 14 r)            

6turnus: 19.08. – 24.08. 2018   (09 - 11 r) 

7. turnus:  26.08 -  31.08. 2018   (15 a viac roční)


1.09.2018 Zabárkaveselica pre animátorov slúžiacich počas leta 2018
2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.