PROGRAM VÍKENDOVÝCH A PRÁZDNINOVÝCH AKTIVÍT CVČ V ŠK.ROKU 2016/2017

Príchod, registrácia pri víkendových akciách Je do 19:00 hod. Víkend trvá do nedele obeda, POZOR autobus z J. Voli v nedeľu nejde.  

Cena víkendu: pre člena CVČ je 12 €

                          pre nečlena CVČ /do 19 rokov/ 17 €

                          pre   ostatných  24,70 

 Platí sa na mieste

 V piatok Večera nie je!

 Prihlásiť sa môžeš na e-mailovej adrese skolacentrum@centrum.sk   

 Alebo na tel. č.: 057/44 902 90,   44 907 61   

Pri prihlasovaní prosím udávajte svoju farnosť a vek 

Plán víkendových a prázdninových aktivít CVČ v Juskovej Voli na šk. rok 2016/2017

 Počas celého nasledujúceho školského roka ponúkame deťom a mládeži Víkendy v Bárke na tému:    „ Milosrdní ako Otec“.

2016

September

09-11.                Fórum služobníkov mládeže 

30.-02.okt.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

Október

21.-23.      Kurz FILIP.  Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).     

November

04.-06.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

11.-13.        Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Stropkov a Giraltovce (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

25.-27.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

December

02.-04.         Kurz FILIP . Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).     

09.-11.         Zbav nás zlého – boj (o. Jozef Maretta)  Nechceme robiť reklamu Zlemu , ale objaviť jeho taktiku boja . Poukazať na najčastejšie ponuky kuchyne Zleho . Nazrieť na jeho päťstupnovu prevodovku motora ,ktory nas ma zapriahnuť na jazdu večnej smrti. A ponuknuť vitazstvo Ježiša Krista z Jeho zachranou a sprevadzanim na ceste večnej radosti a pokoja.   Pokračovanie kurzu Zbav nás Zlého. Zámerom kurzu je ponúknuť spôsoby a metódy ako sa Zlému brániť. A ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista z Jeho záchranou a sprevádzaním na ceste večnej radosti a pokoja. (veková kategória účastníkov je od 14 do 30 rokov).

16.-18.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

2017

Január

02.-05.       ZIMNÝ DETSKÝ TÁBOR  - štvordňový  pobytový tábor pre deti od 9 do 15 rokov.

07.- 08.      Ples animátorov

 

13.-15.      Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Vranov nad Topľou, Vranov-Čemerné (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

20.-22.     AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

27.-29.     EVANJELIZÁCIA V BOŽEJ MOCI - Ak túžiš, aby ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží na srdci spása ľudí a chcel by si sa dozvedieť viac o tom ako Ježiša ohlásiť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živote, príď. Keďže evanjelizácia nie je len odovzdávanie informácií, ale ako Božie Slovo hovorí v Rim 1,16 "evanjelium je Božou mocou na spásu" budeme sa modliť, aby ťa Duch Svätý vystrojil svojou mocou do tejto služby./Mgr. Peter Lipták& o. Slavomír Palfi/  

Február

10.-12.     AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

17.-19.     Kurz FILIP. Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).     

24.-26.     Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Bardejov, Hrabské  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

Marec       

03.-05.       AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

10.-12.      Život v Kristovi  Už si sa rozhodol kráčať za Ježišom a byť Jeho učeníkom a chceš vedieť viac o krokoch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme sa zaoberať témami ako je modlitba, ako a prečo čítať Božie Slovo, ako byť vedený Svätým Duchom... Zvlášť odporúčame tým, čo absolvovali kurz FILIP ako následnú formáciu.  /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).

17.-19.   Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Sabinov, Prešov, Hanušovce  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

24.-26.     Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu   Medzilaborce  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

31.-02. Apr.  AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

Apríl

07.-09.      Kvetný víkend v Bárke a stretnutie s o. arcibiskupom v Prešove – duchovno formačný pobytový víkend 

21.-23.      Kurz FILIP. Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).     

28.-30.     Víkend pre kňazské deti ( veková kategória 8 - 30 r.)  

Máj

01. - Turistický deň s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ 

05.-07.      AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

12.-14.    Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Humenné, Snina  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

19.-21.      ZBAV NAS ZLÉHO  (o. Jozef Maretta)  Nechceme robiť reklamu Zlemu , ale objaviť jeho taktiku boja . Poukazať na najčastejšie ponuky kuchyne Zleho . Nazrieť na jeho päťstupnovu prevodovku motora ,ktory nas ma zapriahnuť na jazdu večnej smrti. A ponuknuť vitazstvo Ježiša Krista z Jeho zachranou a sprevadzanim na ceste večnej radosti a pokoja.   Zámerom kurzu je poukázať na najčastejšie ponuky Zlého. A ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista z Jeho záchranou a sprevádzaním na ceste večnej radosti a pokoja. (veková kategória účastníkov je od 14 do 30 rokov).

       

26.-28.      Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Stará Ľubovňa, Orlov, Svidník  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

Jún

02.-04.    AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

09.-11.    BÁRKAFEST  2017   gospelový festival     

16.-18.  Príprava dobrovoľníkov na Letné stretnutia J. Voľa 2017 - pracovno-formačno-duchovné sústredenie animátorov a zodpovedných za jednotlivé turnusy Letných stretnutí mládeže Juskova Voľa 2017. 

 

23.-25.   Víťazstvo v Kristovi  - Ježiš svojím učeníkom povedal: "Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet" (Jn 16,33). Áno, skutočne život je plný výziev, bojov a niekedy aj súžení, ale vďaka Kristovi môžeme v tomto všetkom obstáť a dokonca víťaziť ako povedal apoštol Pavol: "Vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi" (2Kor 2,14). Ak chceš začať žit takýto víťazný život, príď. /Mgr. Peter Lipták & špeciálny hosť/

 

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2017

 

 

 

1. turnus: 09.07. – 14.07. 2017   (09 - 11 r)           

2. turnus: 16.07. – 21.07. 2017   (15 - 17 r )                                                                             
3. turnus: 23.07. – 28.07. 2017   (12 - 14 r)            

4. turnus: 30.07. – 04.08. 2017   (09 - 11 r)
5. turnus: 06.08. – 11.08. 2017   (09 - 11 r)           

6. turnus: 13.08. – 18.08. 2017   (12 - 14 r) 
7. turnus: 20.08. – 25.08. 2017   (15 + r)

 

 

26.8. Zabárkaveselica pre animátorov slúžiacich počas leta 2017

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.