LETNE STRETNUTIA MLADEŽE 2019

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2019

A j tohto roku  už po 29- krát organizujeme Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2019. Letné stretnutia budú prebiehať v nasledujúcich turnusoch: 

 

1. turnus: 14.07. – 19 .07. 2019   ( 9-11r.) 

Tento turnus je z kapacitných dôvodov uzavretý! Vyberte si iný termín pre danú vekovú kategóriu.

 

2. turnus: 21.07. – 26 .07. 2019   (15 a viac roční  ) 

POZOR!! Tento turnus je prioritne pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať v anglickom jazyku a to  na rôznych jazykových úrovniach. Samozrejme pri nedostatočnom záujme  o túto formu komunikácie, bude možnosť nahlásenia aj pre iba slovensky hovoriacich      

Bližšie info o 2. turnuse:   TU /klikni/

                                                                                       

3. turnus: 28.07. – 02.08. 2019   (12 - 14 r )

Tento turnus je z kapacitných dôvodov uzavretý! 

 

4. turnus: 04.08. – 09.08. 2019   (  9 - 11 r )

 Tento turnus je z kapacitných dôvodov uzavretý! 

 

5. turnus: 11.08. – 16.08. 2019   (12 - 14 r )

 Tento turnus je z kapacitných dôvodov uzavretý! 

 

6. turnus: 18.08. – 23.08. 2019  (9-11 r)  

7. turnus: 25.08  - 30.08. 2019 (15 a viac roční ) 

 

/Prosím ospravedlňte chybu na plagáte. V 2. turnuse je chybný dátum, správne má byť 21.7-26.7.2019/

 Chceme upozorniť hlavne kňazov, aby nečakali s prihlasovaním až do posledného možného dňa pre prihlásenie, ale aby nahlasovali deti priebežne. Termín nahlasovania je neobmedzený.

Cena pobytu je rovnaká pre všetkých účastníkov  59 € osoba/pobyt.

 Podľa nového § 152a Zákonníka práce s účinnosťou od 1.januára 2019 bola zavedená nová možnosť pre zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu.
Na základe tejto zmeny je tu možnosť uplatnenia príspevku na rekreáciu za Vaše dieťa, ktoré sa tábora zúčastní a Vy ako zamestnanec spĺňate podmienky stanovené zákonom.

Spôsob platby: platí sa na mieste pri nástupe na turnus (registrácii). Ak dieťa nebude môcť nastúpiť na tábor  (napr. pre chorobu, alebo z iných vážnych dôvodov), treba nám to oznámiť najneskôr jeden deň pred začatím turnusu. Po nesplnení tejto podmienky bude takéto neseriózne správanie dôvodom na odmietnutie registrovať účastníka na ďalších podujatiach konaných v GMC Bárka v Juskovej Voli.

Každý účastník si musí priniesť: potvrdenie o zdravot. spôsobilosti od svojho lekára (nie staršie ako jeden mesiac) a zároveň od rodičov potvrdenie o bezinfekčnosti účastníka (nie staršie ako jeden deň). 

 Potvrdenie od lekára a tiež vyhlásenie o bezinf.  je na jednom papieri – A4, ktorý pri nástupe odovzdá každý účastník.  Ďalším tlačivom je súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov. (tlačivá si môžete stiahnuť na našej stránke).Taktiež je potrebné si so sebou doniesť: zdravotný preukaz poistenca, lieky ak sa užívajú pravidelne, modlitebnú knižku, podľa možností Sv. Písmo, písacie potreby, vhodné oblečenie, pevnú športovú obuv, čiapku, repelent, opaľovací krém a osobné potreby.

Nástup na turnusy (registrácia)je vždy v nedeľu od 14:30 hod. do 16:30 hod. Koniec turnusu vždy v piatok o 10:00 hod. Po tomto čase organizátor nezodpovedá za účastníkov Letných stretnutí mládeže.

 K "povinnej výbave" tiež patrí zdravotný preukaz poistenca. Tieto my zbierať nebudeme, prosím priložte ich do batožiny dieťaťu, aby vedeli kde ich majú, ale nie je potrebné s nimi manipulovať počas turnusu, aby ich nestratili, prípadne ich tu nezabudli.

Strava je zabezpečená už od nedele(večera) až po (raňajky) v piatok.

Prosíme pri bezlepkovej diéte doniesť si so sebou nejaké bezlepkové potraviny /chlieb, cetoviny.../, ktoré budú výlučne pre daného účastníka a v prípade, že sa nepoužijú, vrátime. 

Návštevy len v čase od 13:00 do 15:00 hod. (vstup do areálu autom nie je možný). Registrácia na turnusy je elektronicky prostredníctvom

ONLINE FORMULÁRA  /Klikni/

Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte: o. Patrik Maľarčík, o. Erich Eštvan:  057 / 44 90 290,  44 90 761, email: skolacentrum@centrum.sk

  

Tlačivá na stiahnutie:

 Potvrdenie od lekára a vyhlásenie o bezinfekčnosti  TU

 Súhlas so spracovaním osobných údajov  TU

 

 

UPOZORNENIE:

V celom areáli nie je signál mobilných sietí!!!!!

 

 

 

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.