LETNE STRETNUTIA MLADEŽE 2019

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2019

A j tohto roku  už po 29- krát organizujeme Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2019. Letné stretnutia budú prebiehať v nasledujúcich turnusoch:  

1. turnus: 14.07. – 19 .07. 2019   ( 9-11r.)

2. turnus: 21.07. – 26 .07. 2019   (15 a viac roční  ) 

POZOR!! Tento turnus je prioritne pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať v anglickom jazyku a to  na rôznych jazykových úrovniach. Samozrejme pri nedostatočnom záujme  o túto formu komunikácie, bude možnosť nahlásenia aj pre iba slovensky hovoriacich                                                                           

Bližšie informácie budú dostupné čoskoro. 

                                                                                       
3. turnus: 
28.07. – 02.08. 2019   (12 - 14 r )

4. turnus: 04.08. – 09.08. 2019   (  9 - 11 r )


5. turnus: 11.08. – 16.08. 2019   (12 - 14 r )

6. turnus: 18.08. – 23.08. 2019  (9-11 r)  

7. turnus: 25.08  - 30.08. 2019 (15 a viac roční ) 

 

/Prosím ospravedlňte chybu na plagáte. V 2. turnuse je chybný dátum, správne má byť 21.7-26.7.2019/

 Chceme upozorniť hlavne kňazov, aby nečakali s prihlasovaním až do posledného možného dňa pre prihlásenie, ale aby nahlasovali deti priebežne. Termín nahlasovania je neobmedzený.

Cena pobytu je rovnaká pre všetkých účastníkov  59 € osoba/pobyt.

Spôsob platby: platí sa na mieste pri nástupe na turnus (registrácii). Ak dieťa nebude môcť nastúpiť na tábor  (napr. pre chorobu, alebo z iných vážnych dôvodov), treba nám to oznámiť najneskôr jeden deň pred začatím turnusu. Po nesplnení tejto podmienky bude takéto neseriózne správanie dôvodom na odmietnutie registrovať účastníka na ďalších podujatiach konaných v GMC Bárka v Juskovej Voli.

Každý účastník si musí priniesť: potvrdenie o zdravot. spôsobilosti od svojho lekára (nie staršie ako jeden mesiac) a zároveň od rodičov potvrdenie o bezinfekčnosti účastníka (nie staršie ako jeden deň). Potvrdenie o bezinfekčnosti nemusia mať 18 a viac roční) 

Potvrdenie od lekára a tiež vyhlásenie o bezinf.  je na jednom papieri – A4, ktorý pri nástupe odovzdá každý účastník.  Ďalším tlačivom je súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov. (tlačivá si môžete stiahnuť na našej stránke).Taktiež je potrebné si so sebou doniesť: zdravotný preukaz poistenca, lieky ak sa užívajú pravidelne, modlitebnú knižku, podľa možností Sv. Písmo, písacie potreby, vhodné oblečenie, pevnú športovú obuv, čiapku, repelent, opaľovací krém a osobné potreby. Nástup na turnusy (registrácia)je vždy v nedeľu od 14:30 hod. do 16:30 hod. Koniec turnusu vždy v piatok o 10:00 hod. Po tomto čase organizátor nezodpovedá za účastníkov Letných stretnutí mládeže.

Strava je zabezpečená už od nedele(večera) až po (raňajky) v piatok. Návštevy len v čase od 13:00 do 15:00 hod. (vstup do areálu autom nie je možný). Registrácia na turnusy je elektronicky prostredníctvom

ONLINE FORMULÁRA  /Klikni/

Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte: o. Patrik Maľarčík, o. Erich Eštvan:  057 / 44 90 290,  44 90 761, email: skolacentrum@centrum.sk

  

Tlačivá na stiahnutie:

 Potvrdenie od lekára a vyhlásenie o bezinfekčnosti  TU

 Súhlas so spracovaním osobných údajov  TU

 

 

UPOZORNENIE:

V celom areáli nie je signál mobilných sietí!!!!!

 

 

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.