ARCHIEPARCHIÁLNA ŠKOLA ANIMÁTORA DOBROVOĽNÍKA - AŠAD


Archieparchiálna Škola Animátora - Dobrovoľníka (AŠAD)

                Archieparchiálna Škola Animátora - Dobrovoľníka (ďalej AŠAD), inovovaná Archieparchiálna Animátorská škola AepAŠ, je komplexný výchovný, vzdelávací a tréningový program pre prípravu animátorov kresťanských – najmä mládežníckych – skupín a spoločenstiev špeciálne vyvinutý pre dielo služby – diakonie.

Cieľom AŠAD je vychovať mladého človeka – animátora, dobrovoľníka s cieľom služby, diakonie v rôznych oblastiach podľa Božieho slova „podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti“ (1Pt 4,10).

AŠAD sa realizuje počas školského roka (11 víkendov), spravidla 1x mesačne počas víkendu v celkovej dĺžke dvoch rokov v GMC Bárka v Juskovej Voli. Predpokladaná cena jedného víkendu v Školu učeníka je 15€ a v Škole služby 15 (závisí od schválenia, či neschválenia projektu).

Prvý formačný rok, tzv. Škola učeníka, ponúka všeobecné ľudsko-kresťanské základy. Po absolvovaní prvého formačného roka je možnosť vybrať si z viacerých odborov – animátor skupinky, hudobný animátor, kreatívny animátor (zameraný na výtvarné umenie, tanečné umenie a literárno-dramatické zameranie), prípadne hudobno-dramatický alebo mediálny. Ide o tzv. Školu služby. Zároveň týchto 11 „odborných“ víkendov je otvorených aj pre ľudí, ktorí už absolvovali animátorskú školu, alebo inú základnú formáciu v nejakom spoločenstve, no chceli by si dorobiť ďalší odbor, či špecializáciu.

V súčasnosti je možné prihlásiť sa na Školu učeníka, aj na Školu služby a to vyplnením prihlášky, ktorá je k dispozícii na stiahnutie.

Ak spĺňaš podmienky prijatia (vid nižšie) a máš túžbu slúžiť, stačí ak pošleš prihlášku s odporúčaním svojho kňaza a rodiča(mladší ako 18 rokov). Dátum uzávierky je do 07.09.2018. Vstupný pohovor bude v sobotu dňa 14.09.2019 v pastoračnej miestnosti Chrámu Povýšenia svätého kríža v Prešove-Sekčove o 9.00 hodine.

Prvý víkend AŠAD bude ? v GMC Bárka v Juskovej Voli.

Prihlášku spolu s vyjadrením rodičov a vyjadrením kňaza pošli na adresu:

„AŠAD“

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka

Jusková Voľa 118

094 12 Vechec

Požadované vstupné vzdelanie a ostatné podmienky prijatia na AŠAD:

     minimálne úplné základné vzdelanie, študent strednej školy;

     dovŕšenie veku 18 rokov k 18.3.2022;

     osobný záujem stať sa animátorom dobrovoľníkom v niektorej z oblasti;

     úspešné absolvovanie vstupného pohovoru

     podporné vyjadrenie kňaza;

     súhlas rodičov (ak uchádzač nemá dovŕšených 18 rokov).

Tak neváhaj, neboj sa a príď! Tešíme sa na teba J

Tím AŠAD

 

Na stiahnutie

Prihláška

Prihláška (15.83 kB)

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.