Turistický deň 2018

TURISTICKÝ DEŇ 2018

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka

Vás srdečne pozýva dňa 1.mája 2018 na

Turistický deň s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom SJ

Trasa:

Zámutov- Juskova Voľa

Štart turistického pochodu: priebežne od 9.00 do 10.00 hod. v obci Zámutov (pri gréckokatolíckom chráme)

 Trasa je spoločná pre všetkých mladších i starších.

V cieli  na Vás budú čakať rôzne atrakcie a možnosť občerstvenia.

Trasa meria cca 6,2 km s prevýšením +236/-209 m a je spoločná pre starších i pre deti. Tu chceme upozorniť na to, aby pre deti do 11 rokov bol zabezpečený dozor, a to aspoň jedna zodpovedná osoba na 15 detí. Pre staršie deti stačí jedna zodpovedná osoba približne na 20 detí. Po príchode účastníkov do cieľa bude pre nich pripravený  program.

Registrácia účastníkov: Po príchode autobusu na miesto začatia turistického pochodu, do neho nastúpi animátor, ktorému sa prihlásia zodpovedné osoby za autobus. Tie budú oboznámené s potrebnými informáciami o trase (každý zodpovedný dostane mapu trasy, potrebné kontakty, ako aj ďalšie informácie) a taktiež animátorovi odovzdajú: prezenčné listiny, peniaze za skupinu a údaje o sebe - meno a priezvisko a číslo mobilného telefónu. Animátor bude pri registrácii vyberať aj štartovné /účastnícky poplatok/, ktorý bude len symbolický: 0,50 EUR/osoba. S organizovaním takejto akcie sú spojené aj nemalé náklady / atrakcie, atď./

Chceme Vás poprosiť, aby ste ešte pred príchodom na miesto začatia pochodu vyplnili prezenčnú listinu (tento krát iba jednu a to za ZKSM) a aby sa skupiny nezdržiavali ich vypĺňaním pri registrácii. Chceme Vás tiež poprosiť, aby ste pri nástupe deti do autobusu vo vašej farnosti skontrolovali, či majú potrebné oblečenie, obuv, pršiplášte v prípade nepriaznivého počasia, jedlo a vodu. Občerstvenie sa bude dať iba zakúpiť a to až v cieli turistického pochodu, čiže v GMC Bárka v Juskovej Voli.

Pripomíname účastníkom, ktorí sa rozhodnú ísť autom, aby nezabudli, že začiatok a koniec trasy nie je v rovnakom bode a teda je nutné myslieť na preparkovanie auta. V tejto súvislosti ponúkame šoférom, ktorí nechajú svoje autá v Zámutove  nasledovnú možnosť:  po príchode do cieľa pochodu cca o 13:00 hod pôjde autobus z Juskovej Voli so šoférmi  do Zámutova kde si budú môcť autá preparkovať do Juskovej Voli. Služba bude spoplatnená a bude stáť 2 €/ osoba.

Počty autobusov za dekanát prosím otcovia dekani oznámiť najneskôr do 30.04.2018

Tešíme sa na stretnutie.

Informácie:  tel. č.:  057/44 902 90, 44 907 61, skolacentrum@centrum.sk

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.