PROGRAM CENTRA PRE MLÁDEŽ NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

 

Plán víkendových a prázdninových aktivít CVČ v Juskovej Voli na šk. rok 2019/2020

 

Príchod, registrácia pri víkendových akciách je do 19:15 hod. Víkend trvá do nedele obeda cca 12:00

POZOR!!autobus z J. Voli v nedeľu už chodí podľa cp.sk  o 13:06 z hornej zastávky do Vranova nad Topľou, príchod do VT 13:25

 

Cena víkendu: pre člena CVČ je 17€

                          pre nečlena CVČ /do 19 rokov/  22€

                          pre   ostatných    27

Možnosť súrodeneckej zľavy. Každý ďalší súrodenec do 19 rokov má zľavu 5€ z ceny pobytu.

 

 

 Platí sa na mieste, pri registrácii

 V piatok večera nie je! Strava je zabezpečená od soboty rána- do nedele obeda

                                  Treba si priniesť svoje osobné veci, PREZUVKY, písacie potreby, možno aj Sv. Písmo/ nie je podmienka/ 

 Prihlásiť sa môžeš na e-mailovej adrese skolacentrum@centrum.sk   

 Alebo na tel. č.: 057/44 902 90,   44 907 61   

 

Pri prihlasovaní prosím udávajte svoju farnosť a vek 

 

 

2020

 

Január

02.-05.         ZIMNÝ DETSKÝ TÁBOR  -  pobytový tábor pre deti od 9 do 15 rokov.

 

11.- 12.        Ples dobrovoľníkov

 

17.-19.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

24.-26.      Život v Kristovi  Už si sa rozhodol kráčať za Ježišom a byť Jeho učeníkom a chceš vedieť viac o krokoch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme sa zaoberať témami ako je modlitba, ako a prečo čítať Božie Slovo, ako byť vedený Svätým Duchom... Zvlášť odporúčame tým, čo absolvovali kurz FILIP ako následnú formáciu.  /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).

 

Február

21.  23.        Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Giraltovce, Stropkov, Svidník (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov)     

28.-01. marec     AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka 

 

Marec      

 

02. -06.        JARNÝ DETSKÝ TÁBOR  - päťdňový  pobytový tábor pre deti od 9 do 14

 

06.-08.       Kurz FILIP. Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).   

 

13. -15.       Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu   Snina, Medzilaborce  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

 

20. - 22.        AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka 

 

27.-29.          Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Sabinov, Prešov    (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

 

Apríl

 

03.-05.           Kvetný víkend vo Svidníku a stretnutie s o. arcibiskupom 

17.-19.      AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľník    

 

24.-26.           Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu   Stará Ľubovňa, Orlov, Humenné (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).  

 

Máj

01.                Turistický deň

01.-03.          AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

08.-10         EVANJELIZÁCIA V BOŽEJ MOCI - Ak túžiš, aby ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží na srdci spása ľudí a chcel by si sa dozvedieť viac o tom ako Ježiša ohlásiť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živote, príď. Keďže evanjelizácia nie je len odovzdávanie informácií, ale ako Božie Slovo hovorí v Rim 1,16 "evanjelium je Božou mocou na spásu" budeme sa modliť, aby ťa Duch Svätý vystrojil svojou mocou do tejto  služby./Peter Lipták & o. Slavomír Palfi/   

15.-17.          Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Hanušovce, Vranov nad Topľou, Vranov n. T. - Čemerné, (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).    

 

22.-24.       Víťazstvo v Kristovi  - Ježiš svojím učeníkom povedal: "Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet" (Jn 16,33). Áno, skutočne život je plný výziev, bojov a niekedy aj súžení, ale vďaka Kristovi môžeme v tomto všetkom obstáť a dokonca víťaziť ako povedal apoštol Pavol: "Vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi" (2Kor 2,14). Ak chceš začať žit takýto víťazný život, príď. /Mgr. Peter Lipták & špeciálny hosť/

 AKCIE OZNAČENE ČERVENOU FARBOU SÚ ZRUŠENÉ A PRESUNUTÉ NA NESKORŠIE TERMÍNY, KTORÉ ZVEREJNÍME NESKOR 

Jún

 

05.-07.              AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

12. -14.      Príprava dobrovoľníkov na Letné stretnutia J. Voľa 2020 – pracovné - formačné - duchovné sústredenie animátorov a zodpovedných za jednotlivé turnusy Letných stretnutí mládeže Juskova Voľa 2020. 

26.  - 28.    BÁRKAFEST  2020   gospelový festival 

 

 

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2020

 

1. turnus: 12.07. –17.07. 2020   (15 a viac roční -  anglicko-slovenský  )          

2. turnus: 19.07. – 24.07. 2020   (9-11r)                                                                                         
3. turnus: 26.07. – 31.08. 2020   (12 - 14 r )

4. turnus: 02.08. – 07.08. 2020   (09 - 11 r)
5. turnus: 09.08. – 14.08. 2020   (12 - 14 r)           

6. turnus: 16.08. – 21.08. 2020   (9 - 11r )
7. turnus: 23.08. – 28.08. 2020   (15 a viac roční)   

31.8. 2020     Zabárkaveselica pre animátorov slúžiacich počas leta 2020

 

 

 

 

 

 

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.